A tanodákról

A tanodák hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek a tanulásban, felzárkózásban. Az iskolai órák után a gyerekek a tanodába mennek, ahol szakképzett pedagógusok, szociális munkások irányításával tanulnak, játszanak, valamint a fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységekkel töltik az időt.

A tanoda, mint fogalom a kilencvenes években jelent meg a magyar oktatásügy szókészletében. Kezdetben civil szervezetek karolták fel a kezdeményezést. Később a kormányzat az oktatási miniszter feladatai közé sorolta a tanoda programok működtetését. Európai Uniós forrásokból folyamatosan finanszíroznak tanodai programokat. A tanoda a tanulók számára, a szülők bevonásával, a diákok egyéni szükségleteit szem előtt tartva, az egész személyiségfejlődést elősegítő komplex szolgáltatásokat nyújt.

A diákok iskolai lemaradásának és lemorzsolódásának megelőzésére az iskolai órákat követő tanulmányi és közösségformáló programokat kínáló tanodák a leghatékonyabb eszközök. Az egyházi háttérből fakadó spirituális többlet mellett a református tanodák nem tantárgy, hanem kapcsolatközpontúak, de a szeretettel teli törődés és a szakmai hozzáértéssel végzett felzárkóztatás hamar megmutatkozik a gyerekek tanulmányi eredményében. A csoportos főzés, étkezés, játékok, kirándulások és más közös programok erősítik a közösséget, pótolják a gyerekek szocializációjából adódó hiányosságokat. A gyerekek a tanodai programoknak köszönhetően olyan helyekre is eljuthatnak, ahová a családjuk önerőből nem tudná elvinni őket.

A tanodákban a legkisebb gyerekek hatévesek, míg a legnagyobbak már a középiskolai felvételi előtt állnak. A gyermekek szinten minden esetben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek hozzánk, köztük jelentős a romák aránya, szinte minden tanodánkban a gyerekek több mint fele cigány.

A Magyarországi Református Egyház az EFOP-3.3.1-15-2015 európai uniós program támogatásával mintegy háromszáz hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi fejlesztését, készség- és képességfejlesztését végzi az ország hátrányos helyzetű térségeiben található tíz tanodában.