Dunaszekcsői Tanoda

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Dunaszekcső a Dél-Dunántúl régióban, a Mohácsi kistérségben található. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.  

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

A szülőknek fórumot tartottunk a tanoda lehetőségeiről, működéséről, beiratkozás feltételeiről, majd a családokat személyesen megkerestük és családlátogatás keretében is tájékoztattuk a tanoda nyújtotta lehetőségekről. Nyitórendezvényt tartottunk, amelyen a szülők is részt vettek.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg.

A tanulóknak egyéni órarend készült. Az órarendnek megfelelően a humán-, a reál, szakos tanár ez alapján foglalkozott kiscsoportokban a tanulókkal. Napi tanulás, egyéni korrepetálások is voltak, a pedagógusok egyéni és kicsoportos órákat tartottak.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A szakmai területhez kapcsolódó pályaorientációs foglalkozások havi 1 alkalommal 2 csoportban valósultak meg, életkor szerinti megoszlásban. A tréning feladatok életkor szerint segítették a tanulók egyéni képességének, érdeklődési körének meghatározását és fejlesztését.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a tanodás partnereinkkel, az Oktatási Hivatallal, a tanulók iskolájával, a Református Társegyházközség gyülekezeti tagjaival, a Gyermekjóléti Szakszolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal

 

A projekt hivatalos adatai:

  • Kedvezményezett: A Magyarországi Református Egyház
  • A pályázat címe: A Dunaszekcsői Tanoda létrehozása és működtetése, pályázati azonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-00079
  • A Projekt kezdő időpontja: 2016. 11. 01.  
  • A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. 12. 31.
  • A Projektre megítélt támogatás összege: 30 000 000,- Ft.
  • A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének száz százaléka.