Komádi Tanoda

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Komádi az Észak-Alföldi régióban található, az ország hátrányos helyzetű járásaink egyikében, a Berettyóújfalui Járásban. itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.  

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

A célcsoport kiválasztásában és bevonásában a legnagyobb segítséget a Sulyok István Református Általános Iskola és Barsi Dénes Általános Iskola intézményvezetője adta.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

Foglakozási terv alapján a következőket biztosítottuk: (reál- heti 6 óra, és humán-heti 6 óra kompetenciafejlesztés, fejlesztő foglalkozás fejlesztő pedagógus vezetésével- heti 6 óra, idegennyelvi kompetenciák fejlesztése - heti 2 óra, zenepedagógia-heti 2 óra). A fennmaradó idősávban szociális kompetencia fejlesztése zajlott, ilyenkor volt lehetősége a gyereknek társasozni, kézműveskedni, udvaron játszani stb.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták. Fontosnak tartottuk, hogy a város intézményei és szervezetei is képet kapjanak a programról. Személyesen egyeztettünk a város polgármesterével, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével, és más tanoda megvalósítókkal.

 

A projekt hivatalos adatai:

  • Kedvezményezett: A Magyarországi Református Egyház
  • A projekt címe: A Komádi Tanoda létrehozása és működtetése,
  • pályázati azonosító : EFOP-3.3.1-15-2015-00081
  • A Projekt kezdő időpontja: 2016. 11. 01.  
  • A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. 12. 31.
  • A Projektre megítélt támogatás összege: 28 080 000 Ft.
  • A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének száz százaléka.